retusovanie

Obnova starých a poškodených fotografií

Naša predajňa v rámci výroby fotografie ponúka možnosť obnovy starých, poškodených fotografií – retušovaním. Na základe dohody so zákazníkom, dokážeme upraviť  fotografie do želanej podoby. Takže fotografie, ktoré sú pokladom a dedičstvom pre vašu rodinu upravíme a rozmnožíme, aby sa z nich mohli tešiť viacerí rodinní príslušníci a vaše ďalšie generácie.

Najnovšie akcie